34.440

TOMATO MAXI

Cotton shopping bag, 130 g/m2
CHF 1.60
Stock: 19.425
Stock view
close
34.437

GINGER

Cotton shopping bag, 160 g/m2
CHF 3.50
Stock: 7.718
Stock view
close
34.439

TOMATO

Cotton bag, 130 g/m2
CHF 1.25
Stock: 17.975
Stock view
close
34.438

NATURELLA MESH 150

Cotton shopping bag, 150 g/m2
CHF 3.05
Stock: 17.196
Stock view
close
34.349

NATURELLA 140

Cotton shopping bag, 140 g/m2
CHF 1.22 - 1.70
Upcoming arrival
Stock view
close
34.423

NATURELLA COLOR 105

Cotton shopping bag, 105 g/m2
CHF 2.10
Stock: 133.902
Stock view
close
34.421

NATURELLA 105

Cotton shopping bag, 105 g/m2
CHF 1.30
Stock: 41.992
Stock view
close
34.419

NATURELLA ORGANIC 150

Organic cotton shopping bag, 150 g/m2
CHF 2.20
Stock: 19.905
Stock view
close
34.410

NATURELLA SH 130

Cotton shopping bag, 130 g/m2
CHF 1.35
Stock: 42.960
Stock view
close
34.404

NATURELLA 220

Cotton shopping bag, 220 g/m2
CHF 2.70
Upcoming arrival
Stock view
close
34.398

NATURELLA COLOR 130

Cotton shopping bag, 130 g/m2
CHF 2.30
Stock: 9.567
Stock view
close
34.361

BLOOM

Mélange shopping bag, 130 g/m2
CHF 1.15
Stock: 46.413
Stock view
close
34.316

MALL

Cotton shopping bag 130 g/m2
CHF 1.70
Upcoming arrival
Stock view
close
34.238

BAZAR

Cotton shopping bag, 150 g/m2
CHF 2.80
Upcoming arrival
Stock view
close
34.237

DOVE

Cotton shopping bag, 130 g/m2
CHF 1.60
Stock: 243
Stock view
close
34.028

NATURELLA 130

Cotton shopping bag, 130 g/m2
CHF 1.20 - 1.45
Upcoming arrival
Stock view
close
34.402

NATURELLA 170

Cotton shopping bag, 170 g/m2
CHF 2.30
Stock: 14.142
Stock view
close